офіційний сайт

укр рус eng A A A
ласкаво просимо!

У В А Г А!  ЗАПРОШУЄМО ВІДВІДАТИ 

адміністрація 

Н А Ш   Н О В И Й   В Е Б - С А Й Т 

інформація про район

Корисна інформація

http://obolonrda.gov.ua/data/upload/content/main/ua/left_block/ur_gar_linia.png 

http://obolonrda.gov.ua/data/upload/content/main/ua/left_block/nadu.gif

http://obolonrda.gov.ua/data/upload/content/main/ua/left_block/459550_334351256601513_1652221225_o.jpg

http://obolonrda.gov.ua/data/upload/content/main/ua/left_block/image007.jpg

 

http://obolonrda.gov.ua/data/upload/content/main/ua/left_block/image009.jpg

http://obolonrda.gov.ua/data/upload/content/main/ua/left_block/image001.jpg

http://obolonrda.gov.ua/data/upload/content/main/ua/left_block/image003.jpg

Новини

27 березень 2012


Довідка про екологічний стан Оболонського району м. Києва за ІІ півріччя 2011 року

Довідка

про екологічний стан Оболонського району м. Києва за ІІ півріччя 2011 року

 

Нинішня екологічна ситуація  в Оболонському районі  м. Києва зумовлена тим, що район є одним з найбільших промислових районів столиці України,  де сконцентрований значний економічний потенціал, що спричиняє значне антропогенне навантаження на навколишнє природне середовище.

     На території Оболонського району знаходяться 79 великих промислових підприємства, що здійснюють виробничу діяльність у 9-ти галузях народного господарства: 5 підприємств металургії та оброблення металу; 14 підприємств хімічної промисловості; 23 підприємств галузі машинобудування; 7 підприємств з виробництва неметалевих виробів; 7 підприємств легкої промисловості; 9 підприємств харчової промисловості; 7 підприємств целюлозно-паперової промисловості; 4 підприємства галузі виробництва деревини та виробів з дерева, 3 підприємства інших галузей.

 По території району проходять 5 трамвайних, 10 тролейбусних, 13 автобусних маршрути, 67 таксомоторних, 1 лінія метрополітену, 1 річковий маршрут та 6 маршрутів залізничного транспорту.

 На балансоутриманні Шляхово-експлуатаційного управління знаходиться 119 вулиць та 19 площ -  134,5 км. вулиць та проїздів, площею 2689,8 тис. кв. м.

          Житловий фонд району нараховує 979 житлових будинки. Майже всі будинки багатоповерхові, внаслідок чого район характеризується високою щільністю забудови.  В районі мешкає 314, 1 тис. осіб або 11,3%   населення Києва.

          Площа зелених насаджень району становить 2106,52 га, що складає 19% від загальної.

     Водні об’єкти на території  Оболонського району займають площу 1091 га, що складає 10% від загальної. 

         Стан атмосферного повітря

         Стан атмосферного повітря  залежить насамперед від обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними та пересувними джерелами.

Спостереження за станом  забруднення атмосферного повітря в Оболонському районі проводиться  на 3 постах - №№ 10,17,21, які знаходяться  в районах Петрівки, Оболонського пр-ту, вул. Скляренка. Контролюється 8 інгредієнтів забруднюючих речовин, а саме: пил, двоокис сірки, окис вуглецю, двоокис азоту , фенол, аміак, формальдегід, хлористий водень, а також, важкі метали: залізо, кадмій, марганець, мідь, нікель, свинець, хром, цинк.

За останні роки у зв’язку зі скороченням обсягів виробництва забрудненість повітря деякими домішками постійно зменшується.

Середньорічні концентрації, а також максимальні з разових концентрацій важких металів як в цілому по району, так і по окремих постах, впродовж останніх років не перевищували відповідних граничнодопустимих концентрацій.

У зв’язку з тим, що на сьогодні основним джерелом забруднення атмосферного повітря є автотранспорт, найбільш забрудненими є території поблизу магістралей з інтенсивним рухом автотранспорту – проспект Оболонський та вулиця Скляренка. На цих автошляхах зафіксовано досить високе завантаження – від 400 до 800 автомобілів в пікові години.

Аналіз показує, що в  місті та в районі спостерігається стійка тенденція до стабільності та зниження загальних викидів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення.

Разом з тим,  викиди від пересувних джерел постійно збільшуються,  що ставить цю проблему  на одне з головних місць серед екологічних проблем району.     

         Причинами зростання викидів від автомобільного транспорту є: збільшення кількості   автомобільного парку, незадовільна якість палива, відставання темпів розвитку вулично-шляхової мережі, труднощі обліку великої кількості автотранспорту, недостатньо розвинута законодавча та юридична база для ефективного управління автотранспортом як об’єктом, що шкідливо впливає на навколишнє середовище.

          Стаціонарні джерела забруднення

         Викиди від стаціонарних джерел обумовлюються наявністю в Оболонському районі м. Києва  79 різногалузевих  промислових підприємств.

    В  районі зберігається позитивна  тенденція зменшення загальних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел.

У порівнянні з аналогічним періодом 2011 року викиди від стаціонарних джерел значно зменшилися у звязку з впровадженням підприємствами району заходів з реконструкції діючого обладнання та  впровадження маловідходних технологій, спрямованих на зменшення антропогенного навантаження на навколишнє середовище, які  проводяться   за власні кошти підприємств.

          Пересувні джерела забруднення

          На сьогоднішній день автомобільний транспорт в районі, як і в місті в цілому, є основним забруднювачем атмосферного повітря. Обсяг викидів від автотранспорту становить  до 85% від загальнорайонних.

      Автомобільний транспорт, що працює на нафтових паливах, є головним джерелом забруднення повітря високотоксичними сполуками, серед яких найбільш активним є бензапірен.

      За останні роки кількість автотранспортних засобів зросла майже в 5 разів. Значний приріст автомобільного парку відбувся за рахунок експлуатації так званих „маршруток”. Крім  значного навантаження на автошляхи, маршрутні таксі  вносять значну  частку в викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Для району більш вигідним, з точки зору екологічності, є використання багатомісних та середньомісних  автобусів а також збільшення частки електротранспорту.

    Оновлюється  рухомий склад підприємств-перевізників  пасажирів. Замінено 45% рухомого складу автобусного парку №6 та близько 50% рухомого складу Куренівського тролейбусного депо.

  Значний внесок у забруднення  повітряного  басейну  району вносять також транзитні автотранспортні засоби, а також ті, які прибувають на довготривалий період, адже їх викиди ніким не контролюються і не враховуються органами статистики.  Таких автомобілів, за даними ДАІ м. Києва, 80-100 тис. одиниць на добу.

  З метою вдосконалення вулично-дорожньої мережі, виведення вантажного автотранспорту із житлових кварталів, часткового виведення транзитного транспорту за межі міста в районі будується велика Кільцева дорога. Розроблено та передано замовнику проектно – кошторисну документацію на будівництво 3 черги великої Кільцевої дороги  від вул. Богатирської до Оболонського проспекту.

         Для зменшення забруднення атмосферного повітря викидами автомобільного транспорту двічі на рік, в травні та вересні, проходить операція «Чисте повітря», під час якої проводиться перевірка транспортних засобів автотранспортних підприємств, автогосподарств, установ та організацій, а також приватного автотранспорту, щодо дотримання нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах автомобілів.

Стан водних ресурсів

На території району  знаходиться 21 водний об’єкт,  в тому числі: р.Дніпро з затоками – Волковата, Собаче гирло, Наталка, Верблюд; р.Сирець; 1 струмок; 1 канал; 13 водойм.

         Більшість внутрішніх водойм району використовуються в рекреаційних цілях – купання, рибальство, крім того води р. Дніпро, а також артезіанська вода, використовуються для водопостачання на питні, господарські та промислові потреби міста.

         Всі внутрішні водоймища складають одну водну систему, яка безпосередньо зв’язана з басейном р. Дніпро, який є постачальником питної води для м. Києва та інших регіонів.

На території Оболонського району м. Києва знаходиться два офіційні пляжі – пляж озера «Вербне» та пляж „Пуща-Водиця” ставка Паркового.  Зонами відпочинку біля води являються затоки    р. Дніпро „Собаче гирло” та „Верблюд”; озера „Центральне” та „Редьчине”,  озера Пущі-Водиці.

Перелік водних обєктів району, які не рекомендовані для купання:

-                                  система штучних озер Опечень;

-                                  затока р. Дніпро Верблюд;

-                                  озеро Центральне.

Стан  земельних ресурсів

         Оболонський район м. Києва займає площу 11,02 тис. га, або 17% території столиці.

         Аналіз структури земельного фонду району показує, що зелені  насадження займають площу  2106,52  га, що складає  19 % від загальної.

 Водні об’єкти на території району займають площу 1091 га, що складає 10% від загальної.  Значна частина району – житлові масиви Оболонь, Мінський, частина Куренівського забудована багатоповерховими будинками, внаслідок чого район характеризується високою щільністю забудови. Значна  кількість земель зайнята промисловими об’єктами, які сконцентровані, в основному, в межах Куренівсько-Подільського промвузла. 

         Характерною особливістю земель району є те, що поруч із щільною забудовою існують незабудовані території – навколо водних об’єктів та  периферійні, які вкриті рослинністю лісових або лучних формацій.  Ці землі мають виключне рекреаційне, оздоровче, екологічне значення і потребують охорони та збереження. На даний час спостерігається тенденція щодо забудови вільних територій, часто за рахунок скорочення зеленої зони.

         Основним фактором забруднення земельних ресурсів є утворення та накопичення різних видів промислових та побутових відходів.      

       Стан зеленого господарства

У межах району зелені насадження займають площу 2106,52  га, що складає  19 % від загальної.

Площа парків культури і відпочинку  в межах Оболонського району складає 229 га,  скверів – 179,7 га.

Крім того, в північній частині району знаходяться  лісові масиви, які є Державним лісовим фондом України.

         На території Святошинського лісопаркового господарства знаходяться:

1. Заказник державного значення „Пуща-Водицький лісопарк”,  загальна площа 350 га, 

Статус Заказника державного значення наданий Колегією Державного комітету Української ССР від 26.07. 1972 р., № 22.

2. Ландшафтний заказник місцевого значення „Пуща –Водиця”,  загальна площа 563 га.

         Статус заказника місцевого значення  надано рішенням Київради від 24.10. 2002 р. № 96/256.

3. Межигірсько-Пуща-Водицький лісовий заказник місцевого значення, загальна площа 1987 га.

  Статус заказника місцевого значення наданий рішенням сесії Київради від 27.10. 2005 р. № 255/3716.

Лісові насадження найбільш ефективно підтримують природний стан біосфери, сприяючи біологічному очищенню повітря і води.

В Оболонському районі постійно проводиться робота з утримання в належному стані  парків, скверів, бульварів, вулиць і т. д. з озеленення, догляду, охороні та захисту зелених насаджень. Враховуючи умови Оболонського району, який в основному розташований в долині р. Дніпро на намивних пісках, догляд за зеленими насадженнями ускладнюється. Для забезпечення якісного стану і прискорення відновлення об’єктів зеленого господарства використовується великомірний, високовартісний посадковий матеріал з брилою землі деревних та чагарникових порід. Розсада квіток,  вирощена в горщечках, висаджується на клумби з постійним оновленням та підсадкою. Використовується подвійна норма висіву газонних трав, збільшується норма витрат рослинного ґрунту та води для поливу.

З метою оновлення зелених насаджень та поступової їх заміни, на території Оболонського району передбачено збільшення хвойних видів деревних та чагарникових порід, таких як: ялівець різних форм,  туї західної різноманітних форм, сосни кримської, сосни веймутової, ялини колючої, ялини сербської, різних форм кипарисових та листяних видів – катальпи бігонієвидної, каштана кінського, ясеня золотистого, горобини плакучої, різних видів барбарисів, кизильників, магнолії та ін.

 Постійно проводиться збирання та вивезення опалого листя, кронування та побілка дерев, знімаються сухостійні та аварійні дерева, обрізання гілок, вражених омелою.

Водночас значні території потребують додаткових насаджень, особливо вздовж автотрас, вулиць з інтенсивним рухом транспорту, у дворах будинків.

         Загальні висновки

Аналіз загального екологічного стану Оболонського району м. Києва вказує на те, що екологічна ситуація в Оболонському районі м. Києва є керованою та стабільною.

 


Архів новин

Анонси

30 січень 2014
Графік проведення

ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції в Оболонському районі м. Києва на І півріччя 2014 року13 лютий 2014
Протягом лютого-травня 2014 року
"Оболонь моєї мрії" - пошук проектів об’ємно-просторової скульптури для спорудження їх на території Оболонського району

19 березень 2014
Увага! Футбольний чемпіонат серед дворових команд
Головна  і  проста  умова – зібрати та зареєструвати команду в складі 8 гравців !!!

27 березень 2014
Контактна інформація служб Оболонського району

для мешканців автономної Республіки Крим, які прибули у місто Київ для тимчасового проживання у зв'язку з нестабільною ситуацією на території Автономної Республіки Крим7 квітень 2014
До відома підприємців
створено «гарячу» телефонну лінію

Архів анонсів

 Офіційне інтернет-представництво Президента України

 Офіційний веб-сайт Верховної Ради України

 Урядовий портал (Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України)

 Офіційний інтернет-портал Київської міської державної адміністрації

 Офiцiйний веб-сайт Державної служби зайнятостi

 Офiцiйний веб-сайт Національного агенства України з питань державної служби

 Офіційний веб-сайт Державної податкової служби у м.Києві

 Спеціалізований веб-ресурс КМДА «Закупівлі міста Києва»

 Антикорупційний портал

 Управління Головдержслужби України в м. Києві та Київській області

 Офіційний веб-сайт Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Київської міської державної адміністрації, а також комунального підприємства «Київблагоустрій»

Офіційний веб-сайт Державного реєстру виборців

Національна академія державного управління при Президентові України

 

опитування

АКТУАЛЬНО

КАРТКА КИЯНИНА

Для оформлення соціальної «Картки киянина» необхідно мати при собі оригінали та копії таких документів:

- 2 копії паспорту (1, 2, 11 сторінки);

- 2 копії ідентифікаційного номеру;

- 1 копію посвідчення, що дає право на пільгу.

Прийом громадян проводиться з 08:00 до 18:00 за адресою: вул. Озерна, 18-А, каб. 101 (за попереднім записом).

Телефони для довідок: 489-93-71, 467-98-16